ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ยื่นหนังสือแสดงการดำรงชีวิตอยู่ ตามเอกสารที่แนบ หมายเหตุเอกสารที่ต้องแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Live Chat

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*

code

Registration

Forgotten Password?