ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมข่าวซื้อ-จ้าง
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รับสมัครพนักงาน
ข่าวรับโอน-ย้าย
ITA
31 พฤษภาคม “วันงดสูบบุหรี่โลก”
วันงดสูบบุหรี่ โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยเริ่มมีการจัดงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขกาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

เรื่องล่าสุด
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
รายงานโครงการ
รายการสมุนไพร
ข้อมูลสมุนไพร

โรงเรียน...

29 Views
11 เดือน ที่ผ่านมา

#WorldSoilday #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กร...

หนูน้อยป...

25 Views
11 เดือน ที่ผ่านมา

#WorldSoilday #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กร...

หนูน้อยป...

11 Views
11 เดือน ที่ผ่านมา

#WorldSoilday #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กร...

โครงการห...

37 Views
11 เดือน ที่ผ่านมา
2 Likes

#WorldSoilday #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กร...

ปลูกผักส...

8 Views
11 เดือน ที่ผ่านมา

#WorldSoilday #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กร...

หนูน้อยป...

10 Views
11 เดือน ที่ผ่านมา

#WorldSoilday #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กร...

--กิจกรรม--

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

Design by Mr.Manop thongrong
ดู: 6,567
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

I will be back soon

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
สวัสดีครับ ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือเรื่องไหนครับ?
ติดต่อเทศบาล