รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

๑.ตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒ จำนวน ๑ อัตรา

๒.ตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน ๑ อัตรา

ทั้้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๑-๗๙๘ ในวันและเวลาราชการ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*

code

Registration

Forgotten Password?