งดจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ดังนั้นเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงมีความจำเป็นที่จะต้องงดจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นี้ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*

code

Registration

Forgotten Password?